O projektu Evropski kodeks proti raku: Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku

Projekt Evropski kodeks proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku bo prispeval k preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka s promocijo priporočil Kodeksa v izbranih skupinah prebivalstva.

Prvo različico Kodeksa so pripravili strokovnjaki že leta 1986, nova spoznanja o nevarnostnih dejavnikih raka in tudi o ukrepih za čim prejšnje odkrivanje morebitne bolezni pa so narekovala njegovo posodobitev, prvič leta 1995, potem 2003 in nato še leta 2014.  Gre za nasvete, s kakšnim ravnanjem si je mogoče kar najbolj zmanjšati ogroženost z rakom pa tudi drugimi kroničnimi boleznimi. Za doseganje tega cilja je seveda potrebna tudi ustrezna angažiranost celotne družbe.

Ciljne skupine projekta bodo podrobneje in usmerjeno poučene o nasvetih Kodeksa, tako da jih bodo upoštevali v svojem vsakdanjem življenju. V programu bodo prostovoljci v srednjih šolah usposobljeni za »ambasadorje Kodeksa«, ki bodo med svojimi vrstniki širili priporočila na mladim najsprejemljivejši način. Še posebej jim bodo poudarili, kako pomembno je, da se dekleta, ki niso bila cepljena proti HPV v okviru rednega programa v osnovni šoli, cepijo pred zaključkom šolanja. Na družabnem omrežju Facebook bodo imeli poseben profil, po katerem bodo v živi zvezi s svojimi prijatelji. Ambasadorji in njihovi vrstniki bodo pridobljene informacije prenašali tudi v svoje družine in spodbujali predvsem starše k udeležbi v presejalnih programih za raka. Program bo povezan z Evropsko ligo proti raku (ECL), ki bo v tretjem letu programa organizirala srečanje mladih ambasadorjev Kodeksa iz vseh evropskih držav

Sodelavce regijskih društev bo ZDBPR usposobila, da bodo nasvete Evropskega kodeksa prenašali med zaposlene v podjetjih in zavodih v okviru njihovih zdravstvenovzgojnih programov.

Projekt vodi Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana in Ministrstvom za zdravje RS