Evropski kodeks proti raku: Presejalni program ZORA v času COVID-19

Urška Gašper Oblak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, članica Strokovnega sveta progama ZORA Že desetletja je bris materničnega vratu po Papanicolau  za odkrivanje predrakavih sprememb, znan kot test PAP, ena od osnovnih ginekoloških preiskav po vsem svetu. Delo ginekologa je tako že desetletja usmerjeno najprej v preventivo, nato pa tudi v zdravljenje. Z uvedbo organiziranega presejanja v okviru Državnega programa ZORA, smo se uspeli uvrstiti med najuspešnejše države na svetu pri preprečevanju raka materničnega vratu.

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program ZORA v času COVID-19

Urška Gašper Oblak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, članica Strokovnega sveta progama ZORA Že desetletja je bris materničnega vratu po Papanicolau  za odkrivanje predrakavih sprememb, znan kot test PAP, ena od osnovnih ginekoloških preiskav po vsem svetu. Delo ginekologa je tako že desetletja usmerjeno najprej v preventivo, nato pa tudi v zdravljenje. Z uvedbo organiziranega presejanja v okviru Državnega programa ZORA, smo se uspeli uvrstiti med najuspešnejše države na svetu pri preprečevanju raka materničnega vratu.