Evropski kodeks proti raku: PREHRANA IN GIBANJE v času COVID-19

Doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., OIL Rak je danes relativno vedno pogostejša bolezen. Je najpogostejši vzrok smrti pri nas in v svetu. Podatki strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je leta 2008 za rakom obolelo 13 milijonov ljudi, leta 2030 pa naj bi se ta številka povečala na 22 milijonov. Pojavnost raka bo naraščala tudi v Sloveniji, projekcija števila bolnikov v istem časovnem obdobju je od 12.516 na okoli 21.000.

Evropski kodeks proti raku: PREHRANA IN GIBANJE v času COVID-19

Doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., OIL Rak je danes relativno vedno pogostejša bolezen. Je najpogostejši vzrok smrti pri nas in v svetu. Podatki strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je leta 2008 za rakom obolelo 13 milijonov ljudi, leta 2030 pa naj bi se ta številka povečala na 22 milijonov. Pojavnost raka bo naraščala tudi v Sloveniji, projekcija števila bolnikov v istem časovnem obdobju je od 12.516 na okoli 21.000.