Evropski kodeks proti raku: Presejalni program DORA v času COVID-19

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., spec. radiologije, vodja Progama DORA, OIL V programu DORA se po prekinitvi delovanja zaradi epidemije z novim koronavirusom ponovno začenja slikanje žensk med  50. in 69. letom starosti po dopolnjenih protokolih dela. Ti protokoli bodo še dodatno zagotavljali varno obravnavo žensk. Program DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, se bo ob tem še naprej izvajal v skladu z evropskimi smernicami kakovosti. Vse vabljene ženske pozivamo, da se udeležijo presejalne mamografije na eni od 21 lokacij programa ter tako poskrbijo za svoje zdravje.

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program DORA v času COVID-19

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., spec. radiologije, vodja Progama DORA, OIL V programu DORA se po prekinitvi delovanja zaradi epidemije z novim koronavirusom ponovno začenja slikanje žensk med  50. in 69. letom starosti po dopolnjenih protokolih dela. Ti protokoli bodo še dodatno zagotavljali varno obravnavo žensk. Program DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, se bo ob tem še naprej izvajal v skladu z evropskimi smernicami kakovosti. Vse vabljene ženske pozivamo, da se udeležijo presejalne mamografije na eni od 21 lokacij programa ter tako poskrbijo za svoje zdravje.