Evropski kodeks proti raku: Presejalni program SVIT v času COVID-19

Dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja Programa Svit in predstojnica Centra za zgodnje odkrivanje raka, NIJZ Epidemija COVID-19 vpliva na naše vsakdanje življenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgoročne posledice manjše, je izjemno pomembno izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, torej napore usmeriti v preprečevanje razvoja bolezni. Med preventivne programe sodi tudi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program SVIT v času COVID-19

Dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja Programa Svit in predstojnica Centra za zgodnje odkrivanje raka, NIJZ Epidemija COVID-19 vpliva na naše vsakdanje življenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgoročne posledice manjše, je izjemno pomembno izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, torej napore usmeriti v preprečevanje razvoja bolezni. Med preventivne programe sodi tudi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.