Evropski kodeks proti raku: TELESNA DEJAVNOST v času COVID-19

Skupina za telesno dejavnost, NIJZ Za zdravje potrebujemo uravnoteženo, varno in učinkovito telesno dejavnost, ki naj bo tudi primerno dozirana – tako glede intenzivnosti, pogostosti in trajanja, kot tudi glede raznovrstnosti samih dejavnosti. Nezadostna telesna dejavnost vpliva na razvoj različnih, z zdravjem povezanih motenj in kroničnih, nenalezljivih bolezni in je na četrtem mestu dejavnikov tveganja za splošno umrljivost v svetu (1).

Evropski kodeks proti raku: TELESNA DEJAVNOST v času COVID-19

Skupina za telesno dejavnost, NIJZ Za zdravje potrebujemo uravnoteženo, varno in učinkovito telesno dejavnost, ki naj bo tudi primerno dozirana – tako glede intenzivnosti, pogostosti in trajanja, kot tudi glede raznovrstnosti samih dejavnosti. Nezadostna telesna dejavnost vpliva na razvoj različnih, z zdravjem povezanih motenj in kroničnih, nenalezljivih bolezni in je na četrtem mestu dejavnikov tveganja za splošno umrljivost v svetu (1).