Evropski kodeks proti raku: TOBAK v času COVID-19

Helena Koprivnikar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja strokovne skupine za tobak, NIJZ Noben potrošniški izdelek ne ubije toliko ljudi in povzroči toliko nepotrebnih, preprečljivih bolezni in prezgodnjih smrti, kot tobak. V Sloveniji letno umre 3.000 prebivalcev zaradi bolezni pripisljivih tobaku, to je več kot zaradi vseh nezgod (vključno s prometnimi), samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj.

Evropski kodeks proti raku: TOBAK v času COVID-19

Helena Koprivnikar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja strokovne skupine za tobak, NIJZ Noben potrošniški izdelek ne ubije toliko ljudi in povzroči toliko nepotrebnih, preprečljivih bolezni in prezgodnjih smrti, kot tobak. V Sloveniji letno umre 3.000 prebivalcev zaradi bolezni pripisljivih tobaku, to je več kot zaradi vseh nezgod (vključno s prometnimi), samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj.