Obvladovanje raka v času epidemije COVID-19 in po njej

Evropski kodeks proti raku
dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Tudi v času epidemije COVID-19 in po njej naj priporočila proti raku ne obvisijo v zraku

Preberi več Poglej video

Rak kot javnozdravstveni problem
dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

Rak je pomemben javnozdravstveni problem, na katerega tudi v času epidemije COVID-19 in po njej ne smemo pozabiti

Preberi več Poglej video

Primarna preventiva raka
Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja, direktor NIJZ

Epidemija COVID-19 vpliva na naš vsakdan in na splošno zdravje prebivalstva

Preberi več

Presejalni programi za raka
prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., spec. internistične onkologije, koordinator Državnega programa obvladovanja raka

Z upoštevanjem priporočil za preprečevanje širjenja COVID-19 smo preprečili veliko smrti. Še veliko več jih bomo z udeležbo v presejalnih programih ZORA, DORA in Svit!

Preberi več Poglej video

Diagnostika in zdravljenje raka
izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OIL

Obravnava bolnikov z rakom na Onkološkem inštitutu Ljubljana tudi v času epidemije COVID-19 ni zastala

Preberi več Poglej video

Izobraževanje in raziskovanje raka
prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol., pomočnica strokovne direktorice za raziskovanje in izobraževanje, OIL

Za zagotavljanje najboljše možne oskrbe bolnikov z rakom je nujno izvajati lastne raziskave in zaposlenim omogočati stalno izpopolnjevanje znanja, zato smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana tudi v času epidemije COVID-19 izvajali izobraževanja in raziskave

Preberi več Poglej video

Etika v onkologiji
asist. Miha Oražem, dr. med., magister bioetike, OIL

Temeljna načela medicinske etike veljajo enako tudi v času epidemije COVID-19

Preberi več

Breme raka
prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., specialistka javnega zdravja, vodja Epidemiologije in registra raka, OIL

Kazalniki vpliva COVID-19 na obravnavo bolnikov z rakom v Sloveniji

Preberi več Poglej video

Evropski kodeks proti raku: TOBAK
Helena Koprivnikar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja strokovne skupine za tobak, NIJZ

Opustite kajenje in si izboljšajte zdravje

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: TELESNA MASA
Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet., Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Pomembno tveganje za pridobivanje telesne mase so tudi krizne situacije, kot epidemija COVID-19

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: TELESNA DEJAVNOST
sodelavci skupine za telesno dejavnost, NIJZ

Telesna dejavnost naj bo čim bolj raznolika tudi v času epidemije COVID-19 in po njej

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: PREHRANA IN GIBANJE
doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., OIL

Obvladovanje raka v času COVID-19 s sinergijo gibanja in prehrane

Preberi več Poglej video

Evropski kodeks proti raku: ALKOHOL
dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med., Center za proučevanje in razvoj zdravja, NIJZ

Varne meje pitja alkoholnih pijač ni

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: SONCE
sodelavci Centra za zdravstveno ekologijo, NIJZ

Prekomerno izpostavljanje soncu škodi koži, očem in imunskemu sistemu

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: RADON
doc. dr. Damijan Škrk, univ. dipl. fiz., direktor Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Ugotavljajte ravni koncentracij radona v delovnih in bivalnih prostorih ter skladno s tem izvajajte ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti

Preberi več Poglej video

Evropski kodeks proti raku: DOJENJE IN HORMONSKO ZDRAVLJENJE
prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Dojenje zmanjšuje ogroženost za raka dojk tudi med epidemijo COVID-19 in ne pozabimo – hormoni niso bonboni

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: CEPLJENJE in OKUŽBE
Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja, Center za nalezljive bolezni, NIJZ

Številne rake, ki jih povzročajo okužbe z virusom hepatitisa B in humanimi papilomavirusi, lahko varno in učinkovito preprečimo s cepljenjem

Preberi več Poglej video

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program Svit
dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja Programa Svit in predstojnica Centra za zgodnje odkrivanje raka, NIJZ

Odzovite se na vabilo v Program Svit, sodelovanje v programu je varno in učinkovito. Še vedno lahko pošljete Izjavo o sodelovanju v Programu Svit in komplet za odvzem vzorcev blata, tudi če ste vabilo prejeli pred epidemijo.

Preberi več

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program DORA
mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., spec. radiologije, vodja Progama DORA, OIL

Sodelavci programa DORA iz cele Slovenije vabimo ženske, da se odzovete na vabilo v program DORA

Preberi več Poglej video

Evropski kodeks proti raku: Presejalni program ZORA
Urška Gašper Oblak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, članica Strokovnega sveta programa ZORA

Odzovite se na vabilo na presejalni pregled ZORA tudi v času epidemije COVID-19 in po njej

Preberi več Poglej video

Deli na facebook-u