Dejavnost Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Zveza slovenskih društev za boj proti raku deluje od leta 1984 in je najstarejša nevladna organizacija na področju preventive raka pri nas.

Predhodnik Zveze slovenskih društev za boj proti raku (ZDBPR), Slovensko društvo za boj proti raku, je bilo ustanovljeno 1. aprila 1971 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana. Njegov namen je bil osveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati zbolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom. Aprila leta 1984 so se društva, ki so bila ustanovljena po Sloveniji, povezala v ZDBPR. Danes je v njej vključenih 11 regijskih društev iz vse Slovenije. Deluje v javnem interesu za vse državljane ne glede na to, ali so njeni člani ali ne, in ima status humanitarne organizacije.

ZDBPR je polnopravna članica Evropske lige proti raku (European Cancer League, ECL).

Poslanstvo ZDBPR je skupaj z regijskimi društvi prispevati k ustvarjanju take slovenske družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države.

Osnovni strateški cilji ZDBPR v zadnjem desetletnem obdobju so:

  • Izobraževati ciljne skupine o učinkovitem preprečevanju zbolevanja in čim prejšnjem odkrivanju rakavih bolezni.

  • Povezovati regijska društva in sorodne nevladne organizacije v domovini in tujini pri delu za obvladovanje raka.

  • Zbirati denar za programe in delovanje ZDBPR in za druge potrebe na področju obvladovanja raka.

  • Opozarjati zdravstveno politiko na pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti za učinkovitejše obvladovanje bremena raka.