O programu Evropski kodeks proti raku: Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku

Program Evropski kodeks proti raku: Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku prispeva k preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka z ozaveščanjem izbranih skupin prebivalstva o priporočilih Kodeksa in o tem kako lahko posameznik, z upoštevanjem enostavnih, na dokazih temelječih priporočil pomembno poskrbi za svoje zdravje in zmanjša tveganje, da bo zbolel ali umrl zaradi raka.

Breme raka je v Sloveniji veliko in se iz leta v leto povečuje. Kljub izjemnemu napredku na področju preventive, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja v Sloveniji za rakom letno zboli okrog 15.000 ljudi in zaradi raka vsako leto umre okrog 6.000 ljudi. Od leta 2009 je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu. Čeprav je več kot 60 % vseh zbolelih starejših od 65 let in rak velja za bolezen starejših, je rak v Sloveniji tudi vodilni vzrok prezgodnje smrti, saj povzroča okrog 44 % vseh smrti pred 65. letom. Nekatere rake lahko preprečimo ali odkrijemo zgodaj, zato je nujno, da kot družba in posamezniki naredimo vse, kar je v naši moči, da ljudje ne bodo zbolevali in umirali zaradi rakov, ki bi jih lahko preprečili ali odkrili zgodaj. Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjuje, da lahko z upoštevanjem 12 enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku preprečimo okrog 40 % vseh smrti zaradi raka.

Prvo različico Kodeksa so pod okriljem Mednarodne agencije za Raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji strokovnjaki pripravili že leta 1986. Nova spoznanja o nevarnostnih dejavnikih raka in tudi o ukrepih za čim prejšnje odkrivanje morebitne bolezni so narekovala njegovo posodobitev, prvič leta 1995, potem 2003 in nato še leta 2014.

Pri izvajanju programa se Zveza slovenskih društev za boj proti raku in regijska društva za boj proti raku povezujemo s številnimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki in ustanovami. Ne predstavljamo si programa brez tesnega sodelovanja z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje in Evropsko ligo proti raku (ECL), ki je skrbnica za ozaveščanje prebivalstva o priporočilih Kodeksa na evropski ravni.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je skrbnica Kodeksa v Sloveniji že odkar je izšla prva različica kodeksa. Program smo v letih 2017–2019 pomembno obogatili v okviru projekta Evropski kodeks proti raku: Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku, v letih 2020–2022 nadaljujemo v okviru projekta Evropski kodeks proti raku: Od mladih nog do zlatih let. Oba projekta financira Ministrstvo za zdravje, slednjega v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/19.

Program vodi Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje in Evropsko ligo proti raku (ECL).