Temeljna načela medicinske etike veljajo enako tudi v času epidemije COVID-19

asist. Miha Oražem, dr. med., magister bioetike, OIL Vsaka večja kriza ima zmožnost postaviti na preizkus do tedaj uveljavljen sistem vrednot, ki nam v mirnih časih služi kot smerokaz pri sprejemanju odločitev. V medicini si navadno pomagamo s štirimi temeljnimi načeli medicinske etike, ki nam poleg tistega antičnega "ne škodovati", narekujejo še spoštovanje avtonomije posameznika, ravnanje v bolnikovo korist in upoštevanje načela pravičnosti (1, 2).

Temeljna načela medicinske etike veljajo enako tudi v času epidemije COVID-19

asist. Miha Oražem, dr. med., magister bioetike, OIL Vsaka večja kriza ima zmožnost postaviti na preizkus do tedaj uveljavljen sistem vrednot, ki nam v mirnih časih služi kot smerokaz pri sprejemanju odločitev. V medicini si navadno pomagamo s štirimi temeljnimi načeli medicinske etike, ki nam poleg tistega antičnega "ne škodovati", narekujejo še spoštovanje avtonomije posameznika, ravnanje v bolnikovo korist in upoštevanje načela pravičnosti (1, 2).