Evropski kodeks proti raku: CEPLJENJE in OKUŽBE v času COVID-19

Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja, Center za nalezljive bolezni, NIJZ Skoraj ena petina vseh rakov na svetu je posledica okužbe. Med najpomembnejšimi okužbami, ki so povezane z nastankom raka, so okužbe z visokorizičnimi humanimi papilomavirusi (HPV), virusom hepatitisa B in C (HBV, HCV) ter bakterijo Helicobacter pylori (HP). Okoli 50 % jetrnoceličnega raka v Evropi je posledica kronične okužbe s HBV ali HCV, kar 75% raka želodca je posledica okužbe z bakterijo HP in več kot 99% raka materničnega vratu je posledica okužbe s HPV. Humani papilomavirusi lahko povzročajo tudi nekatere druge rake tako pri ženskah, kot tudi pri moških. Okužbe s HBV in HPV lahko učinkovito in varno preprečimo s cepljenjem, s tem pa preprečimo tudi nastanek rakov, ki jih okužbe s tema virusoma povzročajo.

Evropski kodeks proti raku: CEPLJENJE in OKUŽBE v času COVID-19

Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja, Center za nalezljive bolezni, NIJZ Skoraj ena petina vseh rakov na svetu je posledica okužbe. Med najpomembnejšimi okužbami, ki so povezane z nastankom raka, so okužbe z visokorizičnimi humanimi papilomavirusi (HPV), virusom hepatitisa B in C (HBV, HCV) ter bakterijo Helicobacter pylori (HP). Okoli 50 % jetrnoceličnega raka v Evropi je posledica kronične okužbe s HBV ali HCV, kar 75% raka želodca je posledica okužbe z bakterijo HP in več kot 99% raka materničnega vratu je posledica okužbe s HPV. Humani papilomavirusi lahko povzročajo tudi nekatere druge rake tako pri ženskah, kot tudi pri moških. Okužbe s HBV in HPV lahko učinkovito in varno preprečimo s cepljenjem, s tem pa preprečimo tudi nastanek rakov, ki jih okužbe s tema virusoma povzročajo.