Evropski kodeks proti raku: TELESNA MASA v času COVID-19

Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet., Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ Raziskave kažejo, da je debelost ena izmed dejavnikov tveganja za nastanek različnih vrst raka. Različne mednarodne in nacionalne organizacije med svoja preventivna priporočila vključujejo skrb za zdravo telesno maso ter preprečevanje pridobivanja dodatne telesne mase. V Sloveniji imamo približno 17 % odraslih z debelostjo, kar 40 % pa ima prekomerno telesno maso. Več debelosti je pri moških, pri tistih z nižjo izobrazbo in med starejšimi. Pomembno vlogo pri vzdrževanju zdrave telesne mase ima zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehrano in redno telesno dejavnost. Pomembno tveganje za pridobivanje telesne mase so tudi krizne situacije, kot je npr. COVID-19. Pri osebah, ki se že debeli je zelo pomembno, da se vključujejo v programe za obravnavo debelosti, ki vključujejo strokovno usposobljen zdravstveni tim in upoštevajo sodobne smernice. Žal se na trgu in v medijih še vedno pojavlja preveč strokovno vprašljivih modnih diet in programov obravnave debelosti, ki so lahko za dolgoročno škodljivi za zdravje.

Evropski kodeks proti raku: TELESNA MASA v času COVID-19

Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet., Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ Raziskave kažejo, da je debelost ena izmed dejavnikov tveganja za nastanek različnih vrst raka. Različne mednarodne in nacionalne organizacije med svoja preventivna priporočila vključujejo skrb za zdravo telesno maso ter preprečevanje pridobivanja dodatne telesne mase. V Sloveniji imamo približno 17 % odraslih z debelostjo, kar 40 % pa ima prekomerno telesno maso. Več debelosti je pri moških, pri tistih z nižjo izobrazbo in med starejšimi. Pomembno vlogo pri vzdrževanju zdrave telesne mase ima zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehrano in redno telesno dejavnost. Pomembno tveganje za pridobivanje telesne mase so tudi krizne situacije, kot je npr. COVID-19. Pri osebah, ki se že debeli je zelo pomembno, da se vključujejo v programe za obravnavo debelosti, ki vključujejo strokovno usposobljen zdravstveni tim in upoštevajo sodobne smernice. Žal se na trgu in v medijih še vedno pojavlja preveč strokovno vprašljivih modnih diet in programov obravnave debelosti, ki so lahko za dolgoročno škodljivi za zdravje.