Primarna preventiva raka v času COVID-19

Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja, direktor NIJZ Epidemija COVID-19 vpliva na naše vsakdanje življenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgoročne posledice manjše, je izjemno pomembna skrb za preventivo ter aktivno vključevanje v presejalne programe, ki so varni in učinkoviti.

Primarna preventiva raka v času COVID-19

Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja, direktor NIJZ Epidemija COVID-19 vpliva na naše vsakdanje življenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgoročne posledice manjše, je izjemno pomembna skrb za preventivo ter aktivno vključevanje v presejalne programe, ki so varni in učinkoviti.