Rak kot javnozdravstveni problem v času COVID-19

Dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje Breme raka je v Sloveniji veliko. Iz leta v leto se povečuje: ker smo starejši, ker napredujemo pri odkrivanju in zdravljenju, ker smo tudi bolje osveščeni. Žal kljub izjemnemu napredku na področju preventive, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, v Sloveniji za rakom letno zboli približno 15.000 ljudi; umre jih 6.000.  Od leta 2009 je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu. Čeprav je več kot 60 % vseh zbolelih starejših od 65 let in rak velja za bolezen starejših, je rak v Sloveniji tudi vodilni vzrok prezgodnje smrti, saj povzroča okrog 44 % vseh smrti pred 65. letom starosti.

Rak kot javnozdravstveni problem v času COVID-19

Dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje Breme raka je v Sloveniji veliko. Iz leta v leto se povečuje: ker smo starejši, ker napredujemo pri odkrivanju in zdravljenju, ker smo tudi bolje osveščeni. Žal kljub izjemnemu napredku na področju preventive, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, v Sloveniji za rakom letno zboli približno 15.000 ljudi; umre jih 6.000.  Od leta 2009 je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu. Čeprav je več kot 60 % vseh zbolelih starejših od 65 let in rak velja za bolezen starejših, je rak v Sloveniji tudi vodilni vzrok prezgodnje smrti, saj povzroča okrog 44 % vseh smrti pred 65. letom starosti.